Belleus

Cenník

Vždy pristupujeme ku každému nášmu klientovi individuálne, nakoľko každá služba môže mať viac parametrov, závislých od jeho konkrétnych požiadaviek. Celková cena služieb je preto závislá od odbornej a časovej náročnosti a komplexnosti požadovaných služieb a nie je možné ju vyčísliť univerzálne.

Pre približnú orientáciu ponúkame ceny služieb v cenníku, kde nájdete aj ceny štandardne dodávaných služieb.

Stiahni aktuálny cenník (.pdf)

Ak máte záujem o vyčíslenie presnej ceny za požadované služby, využite prosím náš formulár, kde Vám budeme vedieť cenovú ponuku upresniť práve na základe Vašich potrieb.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Objednávkový formulár

Konktaktné informácie

Titul, Meno, Priezvisko*:

Názov spoločnosti:

Adresa:

Sídlo spoločnosti:

Kontaktný telefón*:

E-mail*:


Záujem o nasledovné služby

Premena základného imania na menu euro
Doplňujúca informácia:

Sídlo (Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava)
Formálne sídlo pre

Názov spoločnosti:

IČO:

Doposielanie pošty

Doplňujúca informácia:

Založenie organizácie typu

Názov organizácie:

Organizácia bude sídliť na adrese


Registrácia k dani z príjmov
Registrácia k DPH
Doplňujúca informácia:

Odkúpenie READY-MADE spoločnosti
Záujem o kúpu spoločnosti s názvom

Spoločnosť bude naďalej sídliť na adrese

Doplňujúca informácia:

Zmeny v organizácii s názvom
Názov:

IČO:

Doplňujúca informácia:

IT a propagačné služby
Webdizajn
Dizajn organizácie
Tlačové služby
Reklamné predmety
Doplňujúca informácia:

Služby účtovníctva a auditu
Doplňujúca informácia:

Služby daňového poradenstva
Doplňujúca informácia:

Prekladateľské a tlmočnícke služby
Doplňujúca informácia:

Iné služby
Doplňujúca informácia:

Vyplnením a odoslaním formulára poskytujem spoločnosti BELLEUS Consulting, s.r.o. so sídlom Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 44 473 940, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro vo vložke č. 55298/B súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v zmysle § 6 zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tento súhlas som dobrovoľne poskytol spoločnosti BELLEUS Consulting, s.r.o. v rozsahu potrebnýh údajov výlučne pre účely poskytnutia služieb uvedených v tomto formulári zo strany Spoločnosti.

Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami *