Belleus

Služby

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Založíme pre Vás akúkoľvek obchodnú spoločnosť... komplexné zmeny... prepočet základného imania na euro...

Založíme pre Vás akúkoľvek obchodnú spoločnosť alebo družstvo, vrátane nových typov spoločností akými sú Európska spoločnosť alebo Európske družstvo, iné (neziskové) právnické osoby, združenia, nadácie. V rámci komplexných služieb založenia spoloťnosti za Vás zabezpečíme administratívne formality pred všetkými potrebnými inštitúciami. Nikdy nebolo jednoduchšie založiť Vašu organizáciu. K Vášmu komfortu stačí iba jedna návšteva u notára a o všetko ostatné sa už postaráme my, BELLEUS Consulting.

Zabezpečíme komplexne zmeny v týchto spoločnostiach, v ich orgánoch, predmete činnosti, sídle. Usporiadame a zorganizujeme valné zhromaždenie spoločností, zabezpečíme priebeh valného zhromaždenia a splnenie zákonných povinností spojených s každoročným valným zhromaždením spoločností.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Zabezpečíme prepočet základného imania na euro! Premena základného imania na menu euro je zákonnou povinnosťou všetkých spoločností tvoriacich základné imanie.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Kúpa a predaj obchodných spoločností

Ak potrebujete začať podnikať okamžite...

V prípade, že si prajete disponovať spoločnosťou v krátkej časovej lehote a založenie novej spoločnosti by bolo pre Vás zdĺhavé. Máme riešenie. Ponúkame Vám možnosť odkúpiť nami založenú obchodnú spoločnosť, tzv. Ready made, podľa aktuálnej ponuky.

Takto sa stávate majiteľom spoločnosti aj do 24 hodín a môžete okamžite podnikať a konať v mene svojej právnickej osoby.

Ready-made spoločnosti

  • sú okamžite pripravené na predaj
  • sú zapísané v Obchodnom registri - majú pridelené IČO
  • boli založené výhradne za účelom predaja klientovi
  • nikdy nevykonávali žiadnu činnosť
  • sú registrované pre daň z príjmu resp. dph
  • nemajú žiadne pohľadávky ani záväzky
  • ich základné imanie je splatené v plnom rozsahu

Vždy máme pre Vás Ready-made.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Poskytovanie registračného / virtuálneho / formálneho sídla

Možnosť sídliť na prestížnej adrese priamo v historickom centre hlavného mesta Bratislavy...

V prípade, že pre Vás nie je výhodné či už z finančného alebo organizačného hľadiska mať trvalé sídlo vrátane priestorov a zariadenia, naša spoločnosť Vám poskytne možnosť sídliť na prestížnej adrese priamo v historickom centre hlavného mesta Bratislavy. Sídlo spoločnosti je jedna zo základných a nevyhnutných požiadaviek podnikania na Slovensku. Vďaka našim službám poskytovania formálneho sídla môžete teraz začať s podnikaním bez nutnosti prenajímať si drahé kancelárske priestory - Vaša spoločnosť môže vzniknúť a vy budete mať dostatok času na jej etablovanie. Vašu poštu Vám budeme zadarmo prijímať a uschovávať a v prípade potreby aj elektronicky či fyzicky preposielať.

Po etablovaní Vášho biznisu Vám v prípade Vášho záujmu vyhľadáme vhodné a Vašim potrebám zodpovedajúce kancelárske priestory a pomôžeme Vám i v ďalších fázach podnikania.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Komplexné služby pre spoločnosti

Nielenže pomôže rozbehnúť Vaše podnikanie ale ponúka Vám aj...

Spoločnosť BELLEUS Consulting Vám nielenže pomôže rozbehnúť Vaše podnikanie ale ponúka Vám aj ďalšie následné služby nevyhnutné pre správne fungovanie Vašej spoločnosti. Okrem vyššie uvedených zmien vo Vašej spoločnosti Vám zabezpečíme aj rozličné dodatočné povolenia spojené s podnikaním, povolenia na pobyt, odbremeníme Vás od rozličných administratívnych povinností, ktoré musí zvládať každá spoločnosť na Slovensku.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na kontaktný formulár.

IT a propagačné služby

Webdizajn... corporate design... tlač a výroba...

Aj v oblasti IT služieb a marketingovo-propagačných služieb Vám môžeme komplexne pomôcť. V spolupráci s našimi osvedčenými partnermi Vám vytvoríme individuálny, identický, pre Vašu organizáciu typický obraz, ktorý zodpovedá Vašej filozofii a jej cieľom. Zaobstaráme vytvorenie webstránky (webdizajn), korporátneho dizajnu (logá, návrhy propagačných materiálov, corporate design) ako aj tlač a výrobu vizitiek, letákov, posterov a ďalších propagačných materiálov či reklamných predmetov.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Účtovnícke služby

Komplexné služby účtovníctva a auditu ako aj účtovníckeho a daňového poradenstva...

Každý podnikateľ na Slovensku musí viesť účtovníctvo, ktorého náročnosť sa odvíja od formy a rozsahu podnikania. Naša spoločnosť Vám zabezpečí komplexné služby týkajúce sa účtovníctva a auditu ako aj účtovníckeho a daňového poradenstva.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Spolupráca na podnikateľských projektoch

Máte cenný podnikateľský plán alebo nápad? Plánujete uskutočniť podnikateľský projekt?...

Máte cenný podnikateľský plán alebo nápad? Plánujete uskutočniť podnikateľský projekt? Naša spoločnosť Vám poskytne svoju pomoc a podporu pri jeho financovaní, sprostredkovaní úverov na jeho financovanie i kontaktov s individuálnymi investormi. Vypracujeme Váš podnikateľský plán, zabezpečíme potrebné povolenia, prezentujeme Váš nápad vhodným investorom.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na kontaktný formulár.

Služby súvisiace s ochrannými známkami a patentami

Práva duševného vlastníctva a priemyselné práva...

V spolupráci s kvalifikovanými patentovými zástupcami sme schopní uspokojiť Vaše potreby aj v oblasti práv duševného vlastníctva a priemyselných práv - patenty, registrácia ochranných známok.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na kontaktný formulár.

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Služby spojené s prekladom a tlmočením do väčšiny svetových a európskych jazykov...

Naša komplexná starostlivosť o rozbeh a správny chod Vášho podnikania obsahuje navyše aj sprostredkovanie služieb spojených s prekladom a tlmočením do väčšiny svetových a európskych jazkov, vrátane oficiálnych a súdnych prekladov. Jednoducho zadáte Vaše požiadavky a naša spoločnosť zabezpečí všetko potrebné.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na objednávkový formulár.

Organizácia obchodných rokovaní, seminárov, školení, podujatí

Naša spoločnosť komplexne zastreší organizáciu a priebeh...

Naša spoločnosť komplexne zastreší organizáciu a priebeh vyššie menovaných podujatí vrátane vybavenia vhodných priestorov, materiálového a technického vybavenia. Možnosť využitia dopravy, vodiča, ubytovania a sprievodných služieb.

Zaujali sme Vás? Prejdite prosím na kontaktný formulár.

Reality

BELLEUS Properties...

Divízia našej spoločnosti - BELLEUS Properties Vám poskytne komplexné služby spojené s nehnuteľnosťami, nákup, predaj, prenájom bytov, domov, pozemkov, komerčných priestorov a služby so zameraním na investičné nehnuteľnosti. Pre viac informácií neváhajte navštíviť stránku www.properties.belleus.sk

 

Komplexné podnikateľské poradenstvo a podporné služby v podnikaní. To všetko pod jednou strechou BELLEUS Consulting.